Hakkımızda

Boğaziçi Üniversitesi’ne bağışlanmış veya üniversite tarafından edinilmiş kurumsal arşiv ve özel koleksiyon malzemelerini bir araya getirmeyi ve araştırmacılara açmayı hedefleyen Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi, 2015 yılından beri Barnum House’da, bir diğer adıyla 8 No’lu Lojman’da faaliyetlerini sürdürüyor.

Boğaziçi Üniversitesi olarak çıktığımız bu yolda öncelikle Robert Kolej, Amerikan Kız Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi kurum hafızası ve tarihinin inşası için faydalı olduğunu düşündüğümüz arşivleri, üretildikleri bu kurumda bir araya getirmeyi hedefledik. Bunun yanı sıra üniversitemize bağışlanmış, tarih, arkeoloji, edebiyat, siyaset, mimarlık gibi çok farklı alanlardaki çalışmalara katkı sunacak özel arşiv ve koleksiyonlar üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Büyük oranda kişisel özveriler ve gayretli çabalar neticesinde bugüne kadar saklanabilmiş olan belgelerin ve objelerin kurumsal bir şemsiye altına alınarak, fiziksel olarak ideal koşullarda korunması, kataloglarının oluşturulması, dijital ortama aktarılması ve araştırmacılara sunulması merkezimizin öncelikli amaçları arasında. Sunulan belgelerin niteliğinin ve yürütmekte olduğumuz çalışmaların, gelecekte arşivlerini üniversiteye bağışlamak isteyenleri de teşvik edeceğini düşünüyoruz.

Merkezimizde yer alan kurumsal arşiv ve özel koleksiyonlarda, geç Osmanlı ve modern Türkiye tarihi çalışmalarına ışık tutacak, tarih, mimarlık ve arkeoloji tarihi, sanat tarihi, edebiyat, temel bilimler ve dış politika gibi disiplin ve alanlarda birbirinden değerli yazılı ve görsel belgeler bulunuyor. Tüm bu evrakın içeriği başta İstanbul olmak üzere birçok Anadolu kent ve kültür mirası ve gündelik hayatından kesitler sunuyor. Bu arşiv ve koleksiyonları özel kılan bir başka nitelik de aralarında mahrem ve kişisel bir dünyaya ait olan ve kamusal ilgi nesnesi olmayı amaçlamayan ürünlerin bulunması. Gündelik hayatın olağanüstü anları kadar sıradanlıklarını da yansıtan bu arşiv ve koleksiyonlar, gerek tekdüze tarih anlatılarının tamamlanması ve renklendirilmesi, gerekse de özel ve kurumsal arşivlerin olanca açıklığıyla kamusal alana taşınması potansiyelini bünyesinde barındırıyor.

Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın “Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı” kapsamında verdiği destek ile 15 Aralık 2016 tarihinden itibaren, “Kişisel Arşivlerle İstanbul’da Bilim, Kültür ve Eğitim Tarihi” projesini yürütüyor. Proje kapsamında mevcut arşiv ve koleksiyonların tasnif, kataloglama ve dijital ortama aktarılma çalışmaları devam ediyor.


Ekibimiz

Cengiz Kırlı

Prof. Dr. Cengiz Kırlı, 1989 yılında ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitimini ve sonrasında 1993 yılında ODTÜ Siyaset Bilimi'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktora çalışmalarına Binghamton Üniversitesi'de devam eden Kırlı, 2000 yılında "The Struggle Over Space: Coffeehouses of Ottoman, Istanbul, 1780-1845" başlıklı teziyle, bu üniversiteden doktora ünvanını almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Binghamton ve Purdue Üniversitesi'nde dersler verdikten sonra, 2003 yılından bu yana çalışmalarına Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Ensitütüsü'nde devam etmektedir. 2009 yılında yayımlanan, "Sultan ve Kamuoyu: Osmanlı Modernleşme Sürecinde 'Havadis Jurnalleri' (1840-1844)" ve 2015 tarihli "Yolsuzluğun İcadı" başlıklı kitaplarının yanı sıra, pek çok makale ve çalışması bulunmaktadır. Kırlı, "Merkez Koordinatörü" görevini yürütüyor.


Nurçin İleri

2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü lisans programından, 2006’da ise Atatürk Enstitüsü’nden mezun oldu. 2015 yılında, Binghamton Üniversitesi Tarih Bölümü’nde geç dönem Osmanlı İstanbul’unda gece, sokaklar ve suç konulu doktora çalışmasını tamamladı. Kent, teknoloji ve duyguların tarihi alanlarında çalışmalarına devam ediyor. Son üç senedir, Boğaziçi Üniversitesi’nde bulunan koleksiyonlar üzerine Doç. Dr. Cengiz Kırlı ile çalışmalar yürütüyor. Merkez bünyesinde “Koordinatör Yardımcısı” olarak çalışıyor.


Abdurrahman Can Kurtan

2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl bu bölümde yüksek lisansa başladı. Yüksek lisans eğitimini yapay zeka uygulamaları üzerine yapıyor. Lisans eğitiminin son senesinde bir yıl boyunca yarı zamanlı olarak özel bir şirketin web uygulamaları ve iş takip sistemleri geliştirme bölümünde görev aldı. Merkez bünyesinde, web sitesi kurulumu ve “açık erişim” altyapısının oluşturulması süreçlerinden sorumlu "Bilgi İşlem Uzmanı" olarak çalışıyor.


Aude Aylin de Tapia

Strasbourg Marc Bloch Üniversitesi Tarih Bölümü’nde 2007 yılında lisans ve 2009 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2009'da İstanbul'a yerleşerek Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü ve Paris EHESS’te (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) müşterek doktora çalışmalarına başladı. 2011-2016 yılları arasında İstanbul Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’nde (IFEA) farklı dijital beşeri bilim projelerinde arşiv kataloglama uzmanı ve araştırmacı olarak çalıştı. 2016 yılında Kapadokya'da Yaşayan Ortodoks Hristiyan ve Müslümanlar: Osmanlı Kırsal Bölgede Cemaatler Arası İlişkiler (1839-1923) başlıklı doktora tezini savundu. Merkez bünyesinde “Tasnif ve Kataloglama Sorumlusu” olarak çalışıyor. Aynı zamanda Osmanlıca, Türkçe, Fransızca ve İngilizce belgelerin tasnif ve kataloglanmasında "Arşiv Uzmanı" olarak çalışıyor.


Başak Deniz Özdoğan

2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans ve 2008 yılında Modern Türkiye Tarihi Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir süre öğretmenlik yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde doktora çalışmalarına başladı. Aynı bölümde 4 sene kadar araştırma görevlisi olarak çalıştı. Şimdi Fatma Aliye Hanım hakkındaki doktora tezini yazıyor ve bu projede Osmanlıca, İngilizce ve Fransızca belgelerin tasnif ve kataloglanmasında “Arşiv Uzmanı” olarak çalışıyor.


Özgül Özdemir

2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Afrikalı Köleler başlıklı yüksek lisans tezi ile mezun oldu. Bu süreçte Latin Amerika’da karşılaştırmalı kölelik üzerine düzenlenen konferanslara katıldı ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde kişisel asistan olarak çalıştı. Doktora çalışmalarına Atatürk Enstitüsü’nde devam edecek. Merkez bünyesinde, daha çok Traugott Fuchs’un koleksiyonu olmak üzere Almanca, Osmanlıca ve İngilizce belgelerin tasnif ve kataloglanmasında "Arşiv Uzmanı" olarak çalışıyor.


Anna Vakali

Lisans eğitimini, 2003 yılında, Selanik Aristoteles Üniversitesi'nde bitirdi. 2007 yılında, yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı. Doktora çalışmalarına Freiburg Albert-Ludwigs-Üniversitesi'nde (Almanya) başladı; ancak birlikte çalıştığı tez danışmanı Prof. Dr. Reinkowski'nin Basel Üniversitesi'ne (İsviçre) geçmesiyle birlikte, çalışmalarını bu üniversitede sürdürdü. Taşrada Tanzimat: Osmanlı Döneminde Balkanlar'da Fesat, Haydutluk ve Yerel Meclisler (1840'tan 1860'lara) başlıklı tezle Mayıs 2017'de mezun oldu. Şubat 2017’den beri Avusturya Bilimler Akademisi Modern ve Çağdaş Tarihsel Araştırmalar Enstitüsü’nde "Between Sultan and Emperor: Imperial Legacies, Religion, and Governance in Ottoman-Habsburg Borderlands, 1800-1900" adlı projede Post-Doc yapıyor. Merkez bünyesinde, başta Traugott Fuchs arşivi olmak üzere, Almanca, Modern Yunanca, Türkçe ve Osmanlıca belgeler üzerinde "Arşiv Uzmanı" olarak çalışıyor.


Abbas Bozkurt

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünün ardından aynı üniversitede Eleştiri ve Kültürel Araştırmalar yüksek lisans programını tamamladı. 2008'den bu yana sinema eleştirileri yazıyor. Altyazı Aylık Sinema Dergisi, Sabit Fikir, Time Out İstanbul, K24 gibi farklı mecralar için yazılar kaleme alıyor. Altyazı ve Time Out İstanbul gibi yayınların matbu ve dijital mecralarında editörlük görevini üstlendi. 2015-2017 yılları arasında Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde konuk öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Merkezde "Dijitizasyon Uzmanı" olarak çalışıyor.


İpek Tabur

2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde, 2009 yılında Oxford Üniversitesi Tarih Bölümü’nde ve 2016 yılında Orta Avrupa Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Bölümü’nde yüksek lisans çalışmalarını tamamladı. 2006-2016 yılları arasında çeşitli kitap, makale ve altyazı çevirileri yaptı. 2015-2016 boyunca bir sanat kurumunda editör olarak çalıştı. Merkez bünyesinde "Proje Yayın ve İçerik Editörü" olarak çalışıyor.


Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Cengiz Kırlı

(Koordinatör – Atatürk Enstitüsü)

Prof. Dr. Ali Tekcan

(Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Edhem Eldem

(Tarih Bölümü)

Prof. Dr. Zafer Yenal

(Sosyoloji Bölümü)

Zeynep Metin

(Kütüphane Daire Başkanı)