20 Ekim 2017

Dijital Çağda Arşivler ve Kültürel Miras

FotoğraflarMerkezimiz, 20 Ekim 2017 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da (Güney Kampüs) “Dijital Çağda Arşivler ve Kültürel Miras’’ başlıklı bir konferans düzenledi. Farklı uzmanlık alanlarına sahip isimlerin bir araya geldiği konferansta, ülkemizde son dönemde arşivleme ve dijitalleştirme alanında yaşanan gelişmeler tartışıldı.

Konferansta ele alınan konular arasında; ‘’Türkiye’de arşiv geleneği ne şekilde devam ediyor ve gelişen bilgi teknolojileri bu geleneği nasıl dönüştürmekte?’’, ‘’Arşivcilik alanında yapılmış olan hukuki düzenlemeler ne tür avantajları ve kısıtlamaları içeriyor?’’, “Arşiv üzerine çalışan arşiv uzmanlarının, kütüphanecilerin, akademisyenlerin ve küratörlerin, kurum hafızasının ve toplumsal hafızanın oluşturulmasındaki rolü ve önemi nedir?’’, ‘’Arşivleme ve dijitalleştirme çalışmalarında teknik kriterleri belirlerken nasıl bir yol izlenmeli?’’, ‘’Arşivleme ve dijitalleştirmede kullanılan yeni bilgi teknolojilerinin ve sistemlerinin akademik çalışmalara katkısı nedir?’’ gibi başlıklar yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz ve Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkez Müdürü Prof. Dr. Cengiz Kırlı’nın açılış konuşmaları ile başladı. Saat 9:30’da başlayan konferans kapsamında ‘’Türkiye’de Arşiv Geleneği ve Hukuki Tartışmalar’’, ‘’Dijitalleşme, Yeni Bilgi Teknolojileri ve Akademik Çalışmalara Katkısı’’, ‘’Arşivlerin Düzenlenmesi, Görselleştirilmesi ve Ulaşılabilir Kılınması’’, ‘’Özel Koleksiyonlarda Kataloglama, Sayısallaştırma ve Konservasyon’’ başlıklı oturumlar düzenlendi. Katılımcılar ve konuşmalar konusunda ayrıntılı bilgiyi konferans kitapçığımızdan edinebilirsiniz.