Generic placeholder image

Koleksiyonda neler var?

“Mimari Çizimler Koleksiyonu” 1870’den 1990’lara kadar uzanan süreçte üretilmiş 397 adet mimari çizimi içeriyor. Bu koleksiyon içinde aydınger kâğıt üzerine yapılmış orijinal proje çizimler, eskizler, çeşitli kâğıtlar üzerine yapılmış rölöve resimler ve eski ozalit baskı reprodüksiyonlar yer almaktadır. Var olan topografyanın çeşitli ölçeklerde ve farklı dönemlere ait binaların arazi/zemin etüdü araştırma, tetkik ya da inceleme amacıyla yapılan ve mevcut durumu gösteren çizimleri, uygulanmış veya uygulanamamış eklemeler veya değişiklik önerileri, altyapısal müdahale veya düzeltmelerle ilgili teknik çizimler, bu koleksiyonun bir parçasıdır. Bazı çizimlerin ise restorasyona ihtiyacı bulunmaktadır. Bu koleksiyonda yer alan malzemelerin envanteri hazırlanmıştır; daha fazla analiz, kategorizasyon ve tarihsel çalışmalar ise kısa zaman içinde başlatılacaktır. 1871 yılında inşa edilen Hamlin Hall’un orijinal projesi, geç 19 ve erken 20. yüzyılda Cyrus Hamlin’in oğlu Alfred D. F. Hamlin tarafından tasarlanan Güney Kampüste yer alan ana binalar ve 1970’lerde Aptullah Kuran’ın çeşitli Mühendislik Binası önerileri koleksiyonun bir parçasıdır. Bu çizimler özellikle Boğaziçi Üniversitesi’nin ve genel olarak İstanbul’un mimarlık tarihi çalışmalarına paha biçilemez bir katkı sunuyor.