13 Aralık 2018

Proje Sonu Tanıtım Toplantısı

Fotoğraflarİstanbul Kalkınma Ajansı’nın “Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı” kapsamında 15 Aralık 2016- 15 Aralık 2017 tarihlerinde desteklediği “Kişisel Arşivlerle İstanbul’da Bilim, Kültür ve Eğitim Tarihi” projemizi tamamladık.

Bu proje kapsamında Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde bulunan yedi (7) arşiv ve koleksiyonda bilim, kültür ve eğitim çalışmalarına katkıda bulunacak evrakın tasnif edilmesi, kataloglanması ve dijitize edilerek, bağışçılarla yapılan protokollere uygun bir şekilde, araştırmacılara açılmasını planladık. Arşiv ve koleksiyon malzemelerinin evrensel arşiv koruma standartlarına uygun bir biçimde saklanması da amaçlarımız arasındaydı. Hedeflediğimiz şeylerin büyük bir kısmını gerçekleştirdik.

Düzenlediğimiz konferanslar ve söyleşiler birçok farklı kurumdan akademisyen, uzman ve öğrencileri bir araya getirdi. Koleksiyonların içeriğini tanıtmak amacıyla hazırladığımız dijital sergiler ve online arşivimiz ise yayında. Çalışmalarımız ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için:
Proje Websitesi
Dijital Arşiv

13 Aralık 2017’de, 15:30-17:00 arasında Nafi Baba Binası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantımızda, Prof. Dr. Cengiz Kırlı "Kurumsal Hafıza'dan Özel Koleksiyonlara: Boğaziçi Arşivleri" başlıklı konuşmasında arşiv merkezinin oluşma sürecinden bahsetti. Ardından Prof. Dr. Zafer Toprak "Türkiye'de Bilgi Birikimi ve Arşivler" konulu bir konuşma gerçekleştirdi ve aynı zamanda koleksiyon bağışçılarımız arasında yer alan Ülkü Özen ise "Dilin, Nezaketin ve Bilginin Beyefendileri" başlıklı konuşmasında Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu ve eşi Haldun Özen’in dostluklarını ve bu dostluğun neticesinde ortaya çıkan Baltacıoğlu Koleksiyonu’na değindi. Proje eş yürütücümüz Dr. Nurçin İleri ise "Kişisel Arşivlerle İstanbul'da Bilim, Kültür ve Eğitim Tarihi Projesi Süreci ve Sonuçları"nı aktaran bir sunum gerçekleştirdi. Proje ile ayrıntılı bilgiye ulaşmak için proje kitapçığımızı inceleyebilirsiniz.

Bir sene boyunca yaptıklarımız kısa görsel bir özeti ise tanıtım filmimizde yer alıyor: